Introducció de la planta aquàtica Ceratophyllum submersum a les tolles del Clot

Personal de la Conselleria de Medi Ambient, en col·laboració amb el director i personal del paratge del Clot de Galvany, estan realitzant una introducció de la planta aquàtica Ceratophyllum submersum a les tolles del Paratge Natural Municipal.

La introducció d’aquesta planta aquàtica surt de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Santa Pola i, per al Clot, és una molt bona notícia ja que és una planta en perill d’extinció i molt escassa a la Comunitat Valenciana, afegint-se ara el Clot de Galvany com a lloc de colonització i contribuint, així, a incrementar la biodiversitat del paratge.

Concretament, s’han introduït 7 cabassos grans de Ceratophyllum submersum a la tolla de les Anáticas, i tres, a la tolla Central.

Totes les activitats especials al Clot de Galvany per als mesos de maig i juny
Activitats extraordinàries per a descobrir el Patrimoni Històric i Cultural del Clot de Galvany
keyboard_arrow_up