Titularitat del Web site

www.clotdegalvany.es és propietat d’AIGÜES I SANEJAMENT D’ELX, S. a. amb CIF A-53.555.967 amb domicili en Plaza de la Llotja, 2 , Elx, Espanya. Adreça de contacte aigueselx@agbar.net

www.clotdegalvany.es es crea amb la finalitat d’oferir un servei d’informació sobre l’entorn i serveis del paratge natural Clot de Galvany.

A través de la utilització de la present pàgina l’usuari accepta expressament totes i cadascuna de les presents condicions generals. En cas de no acceptar les presents Condicions Generals d’Ús, haurà d’abstindre’s d’accedir a la Web www.clotdegalvany.es

Codis de conducta

Per a exercitar aquests drets, basta que envie una comunicació a Aigües i Sanejament d’Elx, SA, bé per correu electrònic a l’adreça aigueselx@hidraqua.es o bé mitjançant correu postal a l’adreça Pl. de La Llotja, 1, 03202, Elx, amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud haurà de contenir còpia del seu DNI o altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst en la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se li podrà requerir que l’esmene. L’exercici d’aquests dret és gratuït, si bé podrà cobrar-se un cànon quan les sol·licituds siguen infundades, excessives o repetitives.

S’informa que el lloc www.clotdegalvany.es no està adherit a cap codi de conducta, tant propi com alié. En endavant, aquesta adhesió podrà ser modificada per voluntat pròpia de clotdegalvany.es sense mediar comunicació expressa per escrit amb els seus usuaris.

Cookies

Les cookies són xicotets arxius de text que es guarden en l’ordinador del client i emmagatzemen informació referent a aquest.

clotdegalvany.es no utilitza cookies, no obstant això es reserva el dret d’utilització d’aquestes o d’arxius similars, sense mediar comunicació expressa per escrit amb els usuaris.

Bàners

En el site www.clotdegalvany.es no s’empren bàners. No obstant això, clotdegalvany.es es reserva el dret de canviar la política de bàners quan desitge sense comunicació prèvia als usuaris.

Propietat Intel·lectual i Industrial.

El Site i els continguts que es publiquen en clotdegalvany.es estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Es prohibeix expressament la còpia, modificació, reproducció, descàrrega, transmissió, distribució o transformació dels continguts de la pàgina, sense la prèvia autorització del titular dels corresponents drets o es trobe legalment permés. L’accés al site no pressuposa l’adquisició per part dels usuaris de dret de propietat sobre els continguts que figuren en aquest.

Responsabilitat pel funcionament de la pàgina

www.clotdegalvany.es podrà, quan ho considere convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en la pàgina sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni implique reconeixement de cap responsabilitat.

Tampoc es farà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pogueren derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament de la pàgina.

Llei i Jurisdicció aplicable

Les presents Condicions d’aquest avís legals es regeixen per les Lleis espanyoles. Qualsevol disputa en relació amb el Lloc web de www.clotdegalvany.es se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat d’Elx i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si el tingueren i foren diferents dels ressenyats.

keyboard_arrow_up