Platges

Zona costanera no submergida molt influenciada per la sal, el vent i les marees. Es troba exposada al moviment de les ones, a la salinitat de l’aigua marina i a la inundació intermitent. Les espècies que habiten en esta zona s’han adaptat a les seues condicions.

Entre la flora es troben el fenoll marí, l’asterisc de mar, soses, ensopegalls i nombrosos endemismes que atorguen un gran valor ecològic a l’ecosistema.

Flora

Fauna

En la fauna destaquen ocells com els corriols i girapedres que s’alimenten d’invertebrats menuts entre les restes de posidònia acumulades en la vora. També hi ha insectes com les puces d’arena, entre altres.

Fons marins

Comprén des de la línia de costa fins als 50 m de fondària, el substrat és arenós i en algunes zones rocós amb acumulació de matèria orgànica. Gràcies a este substrat i a la insolació, poden créixer diferents espècies vegetals i animals.

Entre la flora, la formació més característica és la praderia de posidònia oceànica, que posseïx un gran valor ecològic ja que ajuda a oxigenar l’aigua i a retindre i protegir este ecosistema menys conegut.

Flora

Fauna

Entre la fauna podem trobar una gran varietat d’espècies com els eriçons de mar, estrelles de mar, nacres, sépies, holotúries, salpes, sargs i plàncton.

¿Sabies que?

L’arena de la platja i de les dunes de l’Altet, els Arenals del Sol i el Carabassí procedix de l’erosió de les roques i el sòl dels barrancs d’Aigua Amarga i d’Alacant (barranc de les Ovelles), que, a pesar d’estar secs quasi tot l’any i pel règim de precipitacions torrencials natural de la nostra regió i en travessar vessants desforestades, arrossega i transporta cap al mar l’arena i els materials erosionats. Estos materials es depositen en la desembocadura on els corrents marins principals de la nostra costa, de direcció nord-sud, distribuïxen l’arena de manera contínua, principalment cap a les costes del paratge. Una volta ací, les ones extrauen l’arena del mar i la depositen en la platja. Per acabar, el vent de llevant transporta l’arena cap a l’interior formant les dunes.

keyboard_arrow_up