La introducció de dades personals en la secció VINE Al CLOT i CONTACTE suposa el consentiment per part de l’usuari/ària a l’ús d’aquests per Aigües d’Elx i l’Ajuntament d’Elx per a l’organització de les visites i el contacte amb aquelles persones que estiguen interessades en qualsevol aspecte relacionat amb el Paratge i la seua gestió o l’organització de visites guiades.

Aquesta autorització es realitza exclusivament per a l’organització de visites al voltant de les dates sol·licitades i per al contacte amb l’usuari/ària en cas de requerir informació sobre aspectes relacionats amb el Paratge, la seua gestió o les visites.

Informació bàsica sobre protecció de dades personals:
Responsable del tractament Aigües i Sanejament d’Elx, S.A.
Finalitat Gestionar aquesta Autorització per a l’enviament dels obsequis de benvinguda al CLUB i informació mensual sobre el Paratge i activitats especials per al CLUB
Legitimació Consentiment de l’interessat/da
Destinataris/àries Les seues dades personals i les del/de la menor seran comunicades a l’Ajuntament d’Elx i a l’empresa responsable del Servei de Control i Educació Ambiental per a les mateixes finalitats prèviament referides, i serà necessari ja que l’elaboració, utilització i difusió del material es realitza conjuntament amb les referides entitats.
Drets de les persones interessades Té dret a accedir, rectificar i suprimir les seues dades, així com a exercir altres drets, com es detalla en la Informació addicional sobre protecció de dades personals.
Informació addicional Pot obtenir la informació addicional sobre el tractament de les dades personals a continuació.

Informació addicional sobre protecció de dades personals

Qui és el/la responsable del tractament de les dades personals?

El tractament de les dades personals recaptades mitjançant el formulari, així com aquells que es recapten com a conseqüència de l’elaboració del material fotogràfic i audiovisual, serà responsabilitat d’Aigües i Sanejament d’Elx, SA (a partir d’ara, la “Companyia”), amb NIF A 53555967 i domicili social situat en pl. de La Llotja, 1, 03202, Elx. Si vosté té qualsevol dubte sobre el tractament de la informació personal, pot contactar amb la delegada de Protecció de Dades mitjançant els següents punts de contacte:

Amb quina finalitat es tractaran les dades personals? Durant quant de temps?

La Companyia tractarà les dades personals amb la finalitat de gestionar la sol·licitud de visita i la participació a les activitats organitzades al Paratge.

Les dades personals seran tractades per la Companyia mentre siguen necessaris per a l’organització de les activitats i la resolució de dubtes i resposta a la informació sol·licitada sobre el Paratge. Quan finalitze el període indicat per a l’organització de l’activitat o s’haja donat resposta a la sol·licitud d’informació, la Companyia conservarà les dades personals bloquejades durant el període en què pogueren derivar-se’n responsabilitats legals. Quan expiren aquestes responsabilitats, les dades personals seran eliminades de forma definitiva.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment, que serà manifestat mitjançant la firma d’aquest document.

– Quines mesures de seguretat s’han implantat per a protegir les dades personals?

La Companyia tractarà les dades personals de manera absolutament confidencial. Així mateix, ha implantat mesures tècniques i organitzatives adequades per a garantir la seua seguretat i evitar-ne la destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita. A l’hora de determinar aquestes mesures, s’han tingut en compte criteris com l’abast, el context i les finalitats del tractament, l’estat de la tècnica i els riscos existents.

– Comunica la Companyia les dades personals a tercers?

La Companyia comunicarà les dades personals a tercers si és necessari per a acomplir les obligacions legals que en cada cas corresponga.

Així mateix, la Companyia comunicarà les seues dades personals a l’Ajuntament d’Elx i a l’empresa responsable del Servei de Control i Educació Ambiental (SCEA), per a gestionar l’organització de visites guiades al Paratge, la participació en activitats extraordinàries i la informació al sol·licitant d’aspectes relacionats amb el Paratge i la seua gestió, ja que aquestes activitats es realitzen conjuntament amb l’Ajuntament d’Elx i el SCEA.

– Quins són els seus drets?

Disposa dels següents drets en matèria de protecció de dades:

Dret En què consisteix?
Dret d’accés Consultar quines dades personals tenim.
Dret de rectificació Modificar les dades personals que tenim quan siguen inexactes.
Dret d’oposició Sol·licitar que no tractem les dades personals per a algunes finalitats concretes.
Dret de supressió Sol·licitar que eliminem les dades personals.
Dret de limitació Sol·licitar que limitem el tractament de les dades personals.
Dret de portabilitat Sol·licitar que t’entreguem en un format informàtic la informació que tenim.
Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat competent Presentar una reclamació davant l’autoritat competent per a defensar els seus drets, a través de la pàgina web www.agpd.es.

Per a exercitar aquests drets, basta que envie una comunicació a Aigües i Sanejament d’Elx, SA, bé per correu electrònic a l’adreça protecciondedatos@hidraqua.es o bé mitjançant correu postal a l’adreça Pl. de La Llotja, 1, 03202, Elx, amb la referència “Protecció de dades”. La sol·licitud haurà de contenir còpia del seu DNI o altre document identificatiu equivalent, així com el contingut mínim previst en la normativa aplicable. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats, se li podrà requerir que l’esmene. L’exercici d’aquests dret és gratuït, si bé podrà cobrar-se un cànon quan les sol·licituds siguen infundades, excessives o repetitives.

keyboard_arrow_up