El Clot de Galvany és un Paratge Natural Municipal situat en les partides rurals de l’Altet i dels Bassals dins del terme municipal d’Elx (Alacant). Atés el seu gran valor ambiental ha sigut declarat, a més de Paratge Natural Municipal, Estació Biològica, Lloc d’Interés Comunitari (LIC) i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) en bona part de la seua superfície. En les seues 366,31 hectàrees es poden diferenciar diversos ecosistemes en els quals hi ha una gran diversitat, tant de flora com de fauna, de gran valor biològic per la seua escassesa i grau d’amenaça. També es poden trobar afloraments fòssils i formacions geològiques de gran interés. A més hi ha elements del patrimoni arqueològic i etnogràfic.

Es tracta d’una conca endorreica rodejada per un conjunt de xicotetes elevacions i tancada al mar per un cordó dunar costaner. En este medi físic confluïxen diversos ecosistemes i ecotons, ço és, espais de transició entre els ecosistemes, que generen una gran diversitat biològica. A pesar de les condicions semiàrides i climàtiques (termomediterrànies), s’aprecien en un espai molt reduït una gran diversitat geològica, una important varietat de sòls, una gran biodiversitat i un ric patrimoni paleontològic, geològic i antròpic.

Ajuntament
d’Elx

L’Ajuntament d’Elx és l’òrgan gestor que protegix  i cuida el patrimoni natural heretat fins als nostres dies. El Clot de Galvany es troba en bon estat de conservació gràcies al treball de gestió i de manteniment municipal.

La cura, els programes de control i el continu seguiment dels espais naturals s’unixen al treball investigador i a una contínua protecció de l’ecosistema. A este treball s’afig la posada en marxa de campanyes de formació i divulgació en la cura del nostre entorn.

És un paratge natural municipal de gran valor, on l’Ajuntament d’Elx desplega el Projecte de Servici de Control i Educació Ambiental, com a organisme gestor d’ús públic, que en garantix la protecció i recuperació.

Amb el ferm objectiu de preservar, cuidar i mantindre el nostre entorn natural, Aigües d’Elx, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Elx, gestiona el paratge natural del Clot de Galvany. Este atractiu espai disposa d’un equip complet de professionals que col·laboren en la conservació d’este Paratge tan singular de la nostra terra.

La zona humida, integrada en la partida il·licitana dels Bassals, connecta amb les dunes i pinades del Carabassí, i constituïx un exemple excel·lent de marjals costaneres. Per això, l’Ajuntament d’Elx el catalogà com a Paratge Natural Municipal en el seu propòsit de protegir un hàbitat únic per la seua  flora, fauna i medi físic.

Este paratge conforma un enclavament de gran valor ambiental que agrupa diversos ecosistemes que per la seua geologia i edafologia contenen una flora i fauna de gran rellevància autonòmica. Així, podem destacar la presència d’avifauna com el sarcet marbrenc, l’oroval, l’ànec capblanc o el roget, entre altres.

En el marc d’un conveni entre l’Ajuntament d’Elx, Aigües i Sanejament d’Elx i l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües de la Comunitat Valenciana (EPSAR) s’establix que Aigües i Sanejament d’Elx gestione l’Estació de Depuració d’Aigües Residuals dels Arenals (EDAR). En l’actualitat, l’EDAR disposa d’un tractament terciari per a les aigües tractades, la destinació final de les quals és el Paratge Natural Municipal. Açò garantix la disponibilitat d’aigües depurades per a la gestió sostenible del Clot de Galvany i de les espècies que hi habiten.

AIGÜES
D’ELX

Infraestructures

La riquesa d’espais i diferents usos al Clot de Galvany es complementa amb zones destinades a facilitar l’estacionament, miradors per a contemplar la bellesa del paratge natural en tot el seu esplendor, zones de recreació per a la família, així com punts d’informació i formació com l’Aula de la Natura, lloc recomanable de pas.

SI ESTIMES LA NATURALESA AQUEST ÉS EL TEU CLUB

Clot Fan Club va dirigit a totes aquelles persones amants de la naturalesa, a totes aquelles persones que els agradaria formar part d’un paratge natural únic en el món, el Clot de Galvany.

Normativa i senyals

Butlletins Informatius

keyboard_arrow_up