La riquesa d’espais i diferents usos al Clot de Galvany es complementa amb zones destinades a facilitar l’estacionament, miradors per a contemplar la bellesa del paratge natural en tot el seu esplendor, zones de recreació per a la família, així com punts d’informació i formació com l’Aula de la Natura, lloc recomanable de pas.

L’Aula és el lloc de trobada amb el visitant, tant a nivell particular com a nivell de tota classe de grups, on són atesos amb informació sobre el paratge, material informatiu, projecció audiovisuals i, en el cas de visites grupals, amb la realització tallers que normalment es fan en els bancs situats després de l’edifici de l’Aula, i/o amb jocs ambientals duts a terme també en el recinte del jardí de l’Aula o en l’Àrea Recreativa. Estos tallers es poden complementar amb fitxes d’activitats, quaderns de camp…).

En l’Aula de la Natura es poden observar diferents mostres d’exemplars de fauna del paratge conservats en sec (insectes), restes d’altres exemplars com ara cranis, excrements, plomes, mudes de serps, closques de mol·luscs, closques o esquelets d’animals marins, nius… També hi ha mostres d’algues, restes vegetals com llavors, pinyes. Per altra banda també hi ha fòssils, tots ells relacionats amb el paratge o el seu entorn. A més, hi ha alguns utensilis relacionats amb els usos d’algunes plantes i diferents làmines i panells informatius sobre alguns dels valors naturals de l’Aula.

L’objectiu de l’Aula és la sensibilització ambiental del visitant respecte al Paratge, l’Educació Ambiental en general i l’apropament i la posada en valor de tots els elements naturals i no naturals del Clot de Galvany.

Aula de
Natura

Hort Planter

L’hort planter està destinat a la sembra d’espècies autòctones de la zona per a, en un futur, arreplegar les llavors necessàries en les repoblacions que s’efectuen en el paratge.

Tenint a més una representació de les espècies autòctones de repoblació prop de l’Aula perquè els visitants puguen conéixer-les.

És un espai destinat a fomentar l’oci. Es troba enfront de l’Aula de la Natura. Disposa de diversos umbracles i taules de fusta o pedra, totes elles amb bancs o seients. A més, té lavabos per a dones i hòmens. Esta zona està enfront de l’aparcament de l’Aula de Natura i sovint és utilitzada pels visitants per a menjar. Està prohibida l’entrada d’animals domèstics i fer foc.

Àrea Recreativa

Miradors i observatoris

Els miradors estan destinats a la observació del paisatge. Hi ha 7 miradors de fusta i amb diverses altures repartits pel paratge.

Des del mirador proper al búnquer es pot contemplar la depressió central del paratge, amb els saladars vorejant la tolla central i les llomes que la rodegen.

Avançant uns pocs metres més en la ruta ens trobem amb un altre mirador, el denominat mirador de la tolla central des de la qual es contempla millor part d’esta.

Des de la torre o mirador de fusta més alt es pot contemplar una tolla xicoteta natural situada al nord-oest del paratge.

El mirador descobert oferix una panoràmica de les llomes del nord-oest del paratge així com dels nuclis de l’Altet i part de la ciutat d’Alacant.

Des del mirador dels Bassals  s’observen les llomes del sud-est del paratge i el nucli dels Bassals.

Des del mirador pròxim a les trinxeres es pot contemplar part d’una altra xicoteta tolla natural del paratge,  la tolla sud-oest, i una altra prop ja a Santa Pola, la de Torre Brisson.

El  mirador de la tolla d’anàtids és una esplanada ampla des de la qual s’observa l’àrea nord de la tolla i també els ocells que hi habiten.

Els observatoris es crearen a fi de poder efectuar observacions dels ocells des de més prop. Hi ha tres observatoris en el paratge:

  • Observatori de la tolla d’anàtids, des del qual observarem ocells com les polles d’aigua, fotges, ànecs collverd, ascles i, amb sort, ànec cap blanc i rosseta, entre altres.
  • Observatori en la tolla de limícoles des del qual observarem ocells que necessiten poca profunditat d’aigua per a viure: camallongues, corriols, territs, bequerudes…
  • Observatori de la tolla central, des de la qual observem l’àrea sud de la tolla, on podem trobar sisetes de pit blanc, camallongues, sarcets…

Aparcament

El Clot de Galvany té un aparcament entre l’Aula de Natura i l’àrea recreativa amb una capacitat per a uns 70 cotxes. A més disposa d’una zona habilitada per a l’estacionament de bicicletes.

keyboard_arrow_up