Les condicions tant de la classe de substrat com climàtiques d’eixa zona donen lloc a un ecosistema que es caracteritza per tindre un substrat arenós que es desplaça per l’acció del vent. Gràcies a este moviment es poden trobar diferents estructures, dunes embrionàries, mòbils, semifixes i fixes. L’acció de la brisa marina i de l’alta concentració de sals, unides a les característiques anteriors, provoquen que es troben diferents espècies de flora i fauna que hi viuen.

La flora s’adapta per sobreviure a la salinitat i escassesa d’aigua. Esta classe de plantes es denominen psammòfiles, entre elles es troben el Borró, la Bufalaga, el Panical marí i el Lliri de Mar. A més, la major part d’esta zona ha sigut repoblada amb pins vers.

Flora

Fauna

Entre la fauna, els grups més i insectes, ja que són els que tenen major poder d’adaptació a diferents ambients. Entre els ocells es troben el Torlit, el Cua-roja fumada i el Paixarell Comú. La Sargantana Cua-roja, la Sargantana Cua-llarga i el Fardatxo, entre els rèptils; i diferents insectes com Pimelia modesta que són endemismes de la zona.

Sabies que?

L’arena de la platja i de les dunes de l’Altet, els Arenals del Sol  i el Carabassí  procedix de l’erosió de les roques i el sòl dels barrancs d’Aigua Amarga  d’Alacant (barranc de les Ovelles), que, a pesar d’estar secs quasi tot l’any i pel règim de precipitacions torrencials natural de la nostra regió i en travessar vessants desforestades, arrossega i transporta cap a la mar l’arena i els materials erosionats. Estos materials es depositen en la desembocadura des d’on els corrents marins principals de la nostra costa de direcció nord-sud distribuïxen l’arena de manera contínua principalment cap a les costes del paratge. Una volta ací, les ones extrauen l’arena del mar i la depositen en la platja. Per acabar, el vent de llevant transporta l’arena cap a l’interior formant les dunes.

keyboard_arrow_up