Serp verda o colobra bastarda

Serp verda o colobra bastarda


Malpolon monspessulanus (Familia Colubridae)


Esta espècie es troba al llarg de tot el Mediterrani en tota classe d’ambients, com en zones de matollar, carrascars, boscos de ribera, zones agrícoles, dunes… En el paratge es troben principalment en les antigues terrasses de cultiu i les forests. És l’espècie que pot aplegar a tindre major llargària (fins a 2 m) de les existents en el paratge. La serp verda té hàbits diürns i està activa des de primavera d’estiu fins a final de primavera d’hivern, encara que en les hores centrals de l’estiu, quan més calor fa, es resguarden per protegir-se. La seua alimentació és molt variada (mamífers grans i ocells), bàsicament s’alimenta d’allò que li resulta més fàcil caçar. El seu mecanisme de defensa és la fugida, però quan no pot fer-ho bufa amb força per intimidar l’agressor.

Trévol d’aigua
Serp d’aigua
keyboard_arrow_up