Trévol d’aigua

Trévol d’aigua


Lotus creticus (Familia fagaceae)


Planta perenne, reptant, molt ramificada i densament coberta de xicotets pèls aplicats que li donen un aspecte platejat.

Està perfectament adaptada a colonitzar un substrat mòbil i en el qual es filtra ràpidament l’aigua. El trévol d’aigua presenta una embolicada xarxa d’arrels i cobrix bona part del sòl amb les seues tiges: estabilitza les arenes afavorint-ne la supervivència i el desenrotllament d’altres plantes en un ambient llavors menys inestable. En les dunes del Clot és abundant en el sector de dunes semifixes.

Ànec bragat comú
Serp verda o colobra bastarda
keyboard_arrow_up