Regeneració dunar de la parcel·la de l’antic hotel d’Arenals

Fa aproximadament un mes va començar la regeneració dunar de l’antic Hotel d’Arenals. Després del derrocament del vell edifici en desús en el passeig d’Arenals del Sol, s’ha iniciat la regeneració de les dunes d’aqueixa parcel·la per a això s’ha retirat una fina capa d’arena de les dunes de la platja del Altet. Aqueixa arena s’utilitzarà per a emplenar la parcel·la de l’hotel una vegada es retiren tots els enderrocs que queden. De moment l’arena retirada de les dunes del Altet està emmagatzemada en una zona pròxima a l’accés d’aqueixa mateixa platja, a l’espera que acaben de desenrunar la zona de l’hotel per a usar-la en la parcel·la.

Exposició del 4º concurs de fotografía PhotoClot. Entrega de premis
Nova solta de 21 exemplars de Xarxet Marbrenc en la tolla de anátidas del Clot de Galvany