Rossarda

Rossarda


Cercotrichas galactotes (Familia Muscicapidae)


És un pardalet estival que es deixa vore pel Clot de Galvany des de final d’abril i principi de maig, fins a la primavera d’hivern després de la temporada reproductora. S’ha detectat nidificació en diversos sectors, destacant el situat en les llomes que delimiten el paratge pel nord i pinades del litoral.

Passa molt de temps en el terra Sovint obri la cua i la sacseja cap amunt, després la tanca i la baixa lentament, d’allí li ve el nom. També espetega i obri les ales. Sexes i edats similars.

Cria en terrenys secs i boscos oberts amb densos arbusts, bardisses vives i vergers; preferix els arbres de secà.  La població al Clot de Galvany no aplega a ser molt nombrosa, ja que la superfície del paratge no és molt extensa. Tanmateix, els valors de densitat obtinguts per censos, mostren que la densitat és prou elevada i és superior a la d’altres àrees d’Espanya, encara que en els últims anys, segons seguiments puntuals, pareix que les seues poblacions estan reduint-se molt, seguint el patró detectat en tota la península.

Garrofer
Collverd
keyboard_arrow_up