Collverd

Collverd


Anas platyrhynchos (Familia Anatidae)


El collverd és un l resident comú en el Paratge Natural Municipal del Clot de Galvany, raó per la qual es pot observar al llarg de tot l’any, aplegant-se a comptabilitzar fins 61 exemplars en el mes de febrer del 2013. Esta espècie es pot trobar en les tolles del paratge, sobretot en la tolla d’anàtids i la central. El començament de la seua època de nidificació és més primerenca que la resta dels ocells aquàtics que es troben en el paratge, i es pot vore alguna llocada inclús en el mes de març. Cal destacar que hi ha dimorfisme sexual ja que els mascles tenen colors molt més vistosos que les femelles.

Rossarda
Siseta de pit blanc bastarda
keyboard_arrow_up