Siseta de pit blanc bastarda

Siseta de pit blanc bastarda


Tringa glaréola (Familia Scolopacidae)


Espècie limícola que es presenta com a migrant al Clot de Galvany. Es poden vore en el litoral i les tolles del paratge entre mitjan abril i mitjan maig, quan les tolles naturals van secant-se i tenen una làmina d’aigua molt escassa. D’esta forma, li resulta molt més senzill alimentar-se de xicotets invertebrats aquàtics que habiten els fons de les tolles. En el mes d’abril del 2010 es pogueren observar fins 15 exemplars en les vores de la tolla central.

Collverd
Siseta de pit blanc