Blauet

Alcedo atthis


(Familia Alcedinidae)


El blauet és un ocell de xicoteta grandària i aspecte compacte. Té un vol ràpid i es desplaça molt prop de la superfície de l’aigua. Es caracteritza per posseir un dels plomatges més cridaners de la fauna del Clot pels seus colors brillants i metàl·lics. Curiosament, al cap de l’ocell, que sembla desproporcionadament gran per a la seua grandària, destaquem un llarguíssim i cònic pic negre que usa per a capturar peixos, també insectes i cullerots. Generalment pesca a l’espera, posat en alguna branca o sobre les roques (en el mar) i, després de localitzar a la seua presa, realitza un extraordinari picat i capbussada per a capturar-la. Respecte a la seua alimentació es tracta d’una espècie principalment ictiòfaga, també pot alimentar-se de larves i insectes aquàtics, crustacis, mol·luscos i amfibis tant adults com cullerots. Quan es desplaça resulta inconfusible, perquè es mou a gran velocitat i poca altura, i s’observa tan sols un frenètic batre d’ales amb la seua inconfusible coloració blavosa.

És una de les espècies més damnificades durant les últimes dècades en el nostre territori per la deterioració de les masses d’aigua continental, ja que precisa d’aigües amb certa qualitat, pesca abundant, posadors apropiats i vegetació palustre més o menys densa. Per això, pot observar-se amb facilitat en les tolles del Clot de Galvany, principalment en la tolla d’anàtids.

Ànec capblanc
Senyoreta
keyboard_arrow_up