Ànec capblanc

Ànec capblanc


Oxyura leucocephala  (Familia Anatidae)


Es tracta d’una espècie en perill d’extinció i és el Clot de Galvany un dels escassos espais naturals on es reproduïx i s’ha consolidat com a lloc de cria d’esta espècie en els últims huit anys, sobretot en les tolles dels Bassals i d’anàtids, encara que també ha aplegat a criar en la tolla Central.

Es tracta d’un ànec de cap gran amb el bec eixamplat i voluminós en la seua base,  i una llarga cua. Els mascles presenten el bec de color blau intens en època reproductiva per a cridar l’atenció de les femelles.

Està present al Clot en els mesos d’abril-setembre.

Lliri de mar
Blauet