Lliri de mar

Lliri de mar


Pancratium maritimum (Familia Amarillidáceas)


El lliri de mar és una planta perenne que es localitza en els diferents sistemes dunars del paratge natural del Clot de Galvany. Esta espècie és molt cridanera i vistosa, per les seues fulles en forma de cintes retorçudes de color verd i a les seues grans flors blanques. Encara que el lliri es pot trobar durant tot l’any, entre els mesos de juliol i setembre es pot vore en flor en el paratge. A més, per a poder suportar la vida en les dunes, posseïx adaptacions a l’escassesa d’aigua i a l’elevada concentració de sals en el substrat, sent un dels clars exemples del funcionament natural del sistema dunar. Anys enrera s’han dut a terme plantacions de reforç en la zona amb tanques de dunes del paratge, per a contrarestar l’enorme pressió que patix per la indiscriminada collita de les seues flors, activitat que no està permesa, però que practiquen un bon nombre d’usuaris de les platges del paratge.

Llebre ibèrica
Ànec capblanc