Sarcet marbrenc

Sarcet marbrenc


Marmaronetta angustirostris (Familia Anatidae)


Es tracta d’un l en perill d’extinció i és el Clot de Galvany uns dels escassos espais naturals on podem observar l’espècie. Durant maig de 1998 s’aplegaren a vore fins 8 exemplars, tant en la tolla central com en les perifèriques, constatant-se per primera volta la nidificació en observar-se un adult amb 13 pollets mitjans. A distància aparenta ser d’un color uniforme marró-arenós clar; més prop es fa visible la taca fosca del cap i les grans taques de color crema del dors. La seua silueta és més esvelta que la de la resta d’ànecs, amb un coll relativament llarg. El seu vol és més lent i a menor alçària que el de la resta d’anàtids. Sexes pràcticament similars.

S’alimenta d’insectes que captura en la superfície de l’aigua i, sobretot a l’hivern, de llavors de plantes aquàtiques. Adaptada a zones humides temporals i amb aigües poc profundes, és capaç de sobreviure amb escassa fondària d’aigua.

Sarcet comú
Xatrac comú
keyboard_arrow_up