Rabosa

Rabosa


Vulpes Vulpes (Familia Canidae)


És un habitual al Clot de Galvany, encara que els fugissers hàbits d’este carnívor fan necessària la seua detecció per mitjà de senyals (excrements, petjades, menjadores, llits,…) si bé durant els últims anys s’ha experimentat un augment en el nombre d’observacions directes. Desgraciadament tots els anys solen localitzar-se exemplars atropellats en les carreteres i vials asfaltats existents en les proximitats del paratge. Sol ser molt habitual la seua detecció en els terrenys situats al nord-oest i nord de la tolla central, però també es detecta amb regularitat en els sectors dunars del Carabassí i de l’Altet.

És un animal territorial que definix i defén bé la seua àrea per mitjà de conducta no agressiva. La seua dieta omnívora és molt variada ja que inclou insectes, mamífers, vegetals, carronya i altres deixalles. Segons l’època i els recursos de la zona els seus excrements nos revelen l’aliment que més consumix. La seua devoció pels fruits li fa exercir un important paper en la dispersió i germinació de llavors silvestres.

És un mamífer silenciós, principalment d’hàbits crepusculars i nocturns però també actiu durant el dia a l’hivern i en zones poc antropitzades. Dels seus sentits és l’olfacte el més desenvolupat i l’oïda també es excel·lent, ja que gràcies a la mobilitat de les seues orelles i el seu sistema auditiu pot captar la presència de preses que emeten sons de baixa freqüència.  La seua vista està adaptada tant a les hores de llum com als períodes nocturns.

Al Clot  està present de manera patent, a falta de conéixer amb exactitud el nombre d’exemplars i la seua organització en tot el territori.

Oblada
Zooplàncton
keyboard_arrow_up