Pastura o lila d’aigua

Pastura o lila d’aigua


Potamogeton pectinatus (Familia Potamogetonaceae)


És una herba aquàtica arrelada en fons poc profunds. Forma grans masses de fulles estretes i llargues, submergides, que pareixen fils verds. La seua forma és la d’una cabellera ramificada i pentinada pel corrent. Amb un grandària màxima de 150 cm.

Viu en tolles, séquies, estanys i albuferes, tant en aigua dolça com salobre, des del nivell del mar fins a 800 metres d’altitud.

Espart
Crucianel•la de mar
keyboard_arrow_up