Papamosques

Papamosques


Muscicapa striata (Familia Muscicapidae)


El papamosques gris és un ocell de xicoteta grandària, té unes potes curtes amb peus delicats i un bec ample però punxegut. Acostuma caçar posat en una rama sense fulles, des de la qual aguaita els insectes voladors que passen prop d’ell, perseguint-los en vol retornant al mateix joquer o un altre pròxim.

Unes poques parelles fan el niu al Clot de Galvany en les zones de pinar millor desenrotllades, amb certa ombra i frescor, generalment al costat del carrissar de les tolles o en contacte amb cultius amb deveses d’ametlers i garrofers. Quan aplega l’hivern es desplaça cap a l’Àfrica tropical.

Paixarell comú
Margalló