Larus cachinnans

Larus cachinnans


Larus cachinnans (Familia Laridae)


El gavià de pota groga és una espècie resident encara que no nidifica en el paratge i es veu incrementada la seua presència al Clot durant l’hivern, en la zona litoral, amb l’aplegada d’exemplars hivernants. És l’espècie de gavina que freqüenta el paratge amb major regularitat i la de major grandària de les mencionades fins ara en este espai protegit.

Molt adaptable, s’associa sovint a l’activitat humana, especialment la pesquera i els abocadors de residus sòlids urbans, encara que també es comporta com un terrible depredador de peixos i ocells, en este últim cas, i preferentment, acostuma depredar sobre els ous i llocades en les colònies de nidificació d’ocells aquàtics.

Es poden observar bandades sobrevolant les tolles del Clot, o el seu front litoral, en els seus desplaçaments entre les salines de Santa Pola i la badia d’Alacant, o bé alguns exemplars solitaris sobrevolant, a la primavera i l’estiu, les tolles en busca d’ous i pollets d’altres ocells.

Gavina corsa o roja
Gavina vulgar o gavina riallera
keyboard_arrow_up