Gavina vulgar o gavina riallera

Gavina vulgar o gavina riallera


Larus ridibundus (Familia Laridae)


Es tracta d’un ocell resident que algun any ha aplegat a criar en la tolla central  del Clot de Galvany. Quan esta presenta bons nivells d’aigua, esta gavina la freqüenta amb assiduïtat i s’aplega a observar-se més de 50 ocells, si bé les majors concentracions es donen en les platges del paratge o en el Fondet de la Senieta, les primaveres d’hivern que s’inunda, amb observacions de diversos centenars d’exemplars. No és difícil observar-les descansant, durant les primeres hores del matí, en les platges de l’Altet i del Carabassí on a la població resident s’afigen contingents hivernants.

És una gavina molt oportunista que aprofita tota classe de recursos tròfics que l’home posa al seu abast en abocadors de residus sòlids urbans, vessades d’aigües residuals, rebutjos pesquers, etc. La seua alimentació és variable segons el medi on ho fa però consumix peix, crustacis, mol·luscs, insectes, llombrígols, etc.

Larus cachinnans
Gobi
Menu