Caulerpa racemosa

Caulerpa racemosa


(Familia Caulerpaceae)


Varietat endèmica d’Austràlia recentment introduïda en el Mediterrani, s’ha estés ràpidament per tota la conca mediterrània i per l’Atlàntic pròxim. Ocupa aigües temperades-càlides, des de la superfície fins a 60 m de profunditat. També apareix en comunitats algals i en praderies de posidònia oceànica tals com les del paratge del Clot de Galvany.

Es reconeix fàcilment pels seus eixos drets i coberts d’estructura, esfèriques i en formes de xicotetes maces de fins a uns 19 cm d’alçària i de tres a 10 mm d’ample.

El seu màxim desenrotllament es produïx entre els mesos de maig i setembre. En el Mediterrani es considera com a espècie al·lòctona invasora. En les aigües del Carabassí és molt abundant.

Caulerpa prolifera
Caulerpa taxifolia
keyboard_arrow_up