Caulerpa prolifera

Caulerpa prolifera


(Familia Caulerpaceae)


Esta alga verda abunda en el Paratge Natural del Clot de Galvany. Es distribuïx al llarg del Mediterrani, l’Atlàntic Nord i el Mar Negre. Sempre en aigües temperades o càlides, des de la superfície fins a 20 m de profunditat, es fixa a substrats blans. La Caulerpa prolifera posseïx una forma sifonal de color verd brillant. El seu màxim desenrotllament té lloc entre els mesos de juny i octubre.

Carrís o senill
Caulerpa racemosa
keyboard_arrow_up