Ànec blanc

Ànec blanc


Tadorna tadorna (Familia Anatidae)


l que visita el Clot de Galvany de forma ocasional, encara que cada volta més freqüent, en els mesos entre març i juny, havent aplegat a niuar en el paratge. Per tal d’augmentar la possibilitat de criar en les tolles del Clot, s’ha dut a terme la col·locació experimental de caixes niu en la tolla central. Anys enrere, s’ha aplegat a trobar i rescatar pollets d’ànec blanc entre la forest i les urbanitzacions properes per l’hàbit d’estos ls de fer els seus nius aprofitant els caus i refugis abandonats d’altres animals existents en les llomes pròximes a les tolles. Esta espècie es distingix de les altres pel seu plomatge en tindre el cos blanc i el cap negre. A més s’alimenta mentre camina per les poques vores filtrant els fangs.

Tortuga babaua
Tamarit
keyboard_arrow_up