Día Europeu Xarxa Natura y Día Mundial de la Diversitat Biólogica

DIA EUROPEU DE LA XARXA NATURA 2000.

El 21 de maig és la data assenyalada per la Unió Europea per a celebrar el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000. El 21 de maig de 1992 s’aprovava la Directiva Hàbitats, una norma europea que, al costat de la Directiva d’Ocells, ha permés la protecció dels espais que formen la Xarxa Natura 2000. Després de 23 anys d’història i de la seua importància ecològica, social i econòmica, la Xarxa Natura 2000 a penes és coneguda pels ciutadans pel que es concep aquesta celebració com una eina més per a donar a conéixer la Xarxa i la seua importància. Una celebració en la qual es pretén que tots tinguem un gest amb els nostres espais protegits de la Xarxa Natura 2000, perquè fins i tot els gestos més xicotets tenen un gran poder transformador.

Activitats en el P.N.M. del Clot de Galvany:

Dies 21 i 22 de maig.
Al costat de les del D.M. de la Diversitat Biològica.

DIA MUNDIAL DE LA DIVERSITAT BIOLÒGICA.

L’Assemblea General de les nacions Unides va proclamar aquesta celebració en una Resolució aprovada al desembre del 2000 per a commemorar l’aprovació del text del Conveni sobre la Diversitat Biològica. Com succeeix en altres commemoracions designades per l’ONU, cada any es planteja un tema sobre el qual centrar les activitats.

Activitats en el P.N.M. del Clot de Galvany:

Dies 21 i 22 de maig.
10.00 – 12.00. Visita guiada temàtica: “El Clot, centre de biodiversitat dins de la Xarxa Natura 2000”. Es realitzarà un recorregut pels diversos ambients existents en el paratge i inclosos dins de la Xarxa Natura 2000, observant els seus principals característiques i identificant les plantes i animals que els habiten i la forma en què s’adapten a les peculiaritats de cada mitjà.

12.30 – 14.00. Taller: “Vida en una gota d’aigua”. Els participants obtindran mostres biològiques de les tolles del paratge per a la seua observació posterior, a l’Aula de la Natura, a través de lupes binoculars i un microscopi amb cambra incorporada. S’ensenyarà a identificar els principals grups dels xicotets éssers vius que habiten en l’aigua i es comentarà la seua importància ecològica i el paper fonamental que exerceixen en la naturalesa.

Apunta-t’hi emplenant el formulari o telefonant a la Regidoria de Medi Ambient al 966 658 028.

*Per a poder assistir-hi es necessita confirmació d’inscripció.

NOTA IMPORTANT: No es tindran en compte les inscripcions realitzades després de les 14 hores del dia laboral anterior a l’activitat, a causa del nostre horari d’oficina.

Realitzar la inscripció a través de la web no suposa la reserva automàtica de la plaça per a poder assistir a l’activitat, si no que els sol·licitants han d’esperar al correu de confirmació que se’ls enviarà des de regidoria.