Picarrasques

Picarrasques


Picus viridis (Familia Picidae)


Present tot l’any al Clot de Galvany, niua en forats que fa en troncs d’altes palmeres, garrofers i oliveres. En el paratge nidifica en la zona dels Bassals i alguna en l’entorn de la tolla principal. A més, els seus vells nius abandonats són utilitzats per altres ocells per a nidificar (xoriguers, mussols, gralles, etc.).

Ocasionalment fa incursions a les dunes herbàcies des dels camps de cultiu pròxims per menjar en el sòl les formigues que componen la seua dieta.

 

Morell cap-roig
Pi ver
keyboard_arrow_up