Pa de granota

Pa de granota


Lemna minor (Familia Araceae)


Planta aquàtica de xicoteta grandària, no més de 5 mm de llargària, que flota lliurement sobre les aigües de les diferents tolles en el paratge natural del Clot de Galvany. Les seues amples fulles floten mentre que la seua tija es manté just per davall de la superfície. Esta espècie, a més de ser cosmopolita, té un creixement ràpid i pot ocasionar problemes si es troba en condicions d’excés de nutrients.

Lleterola
Llentiscle
keyboard_arrow_up