Musaranyes gris

Musaranyes gris


Crocidura russula (Familia Soricidae)


És un mamífer que pertany a l’orde dels insectívors, encara que en la seua alimentació també solen entrar xicotets vertebrats. Manté activitat diürna i nocturna, amb màxims en el crepuscle i l’alba.

Disposem d’escasses observacions i habitualment d’exemplars morts, i és la hipotèrmia una de les causes probables de les morts, ja que es detecten, sobretot, en els mesos més freds. Fon la segona espècie més capturada durant la campanya de caça amb trampa de micromamífers realitzada en l’interior del Paratge Natural Municipal del Clot de Galvany fa ja uns anys.

Mosquiter comú
Nacres
keyboard_arrow_up