Fotja

Fotja


Fulica atra (Familia Rallidae)


Resident i hivernant al Clot de Galvany, amb un màxim de la població en 2010 de 29 exemplars al maig. Present en totes aquelles tolles que presenten aigües més o menys profundes, especialment en les tolles dels Bassals, d’anàtids i Nord. També utilitza la tolla central per a niuar en els anys d’abundants pluges.

l aquàtic de plomatge negre pissarra i cap de color negre atzabeja, el bec és blanc i les potes verdes amb grans dits lobulats que en vol sobreïxen donant la impressió d’una llarga cua.

S’alimenta sobretot de plantes, brots, fruits i arrels de plantes aquàtiques i plantes terrestres de ribera, de forma complementària també pot menjar insectes, caragols i mol·luscs.

Fitoplàncton
Tortuga de rierol
keyboard_arrow_up