Coral•lina mediterrània

Corallina elongata, corallina mediterranea


(FamiliaCorallinaceae)


Alga roja calcificada i articulada, dividida de forma ramificada i aplanada. Té un color rosa fort a rosa pàl·lid blanquinós.

El seu màxim desenrotllament es produïx d’abril a juny.  Estes algues necessiten comunitats fotòfiles de manera batuda, amb possibles períodes d’emersió.

Es troba distribuïda pel nord-est de l’Atlàntic, Mediterrani i Mar Negre.

La seua presència al Carabassí és abundant. És una espècie perenne, infralitoral i relativament fotòfila, més comuna en els ambients batuts. Suporta certa dessecació i durant la baixamar forma un revestiment continu en la vora de les cubetes litorals.

S’utilitzava antigament en farmàcia per les seues propietats vermífugues.

Conill
Corb marí