Bufalaga marina, moc de gall

Bufalaga marina, moc de gall


Thymelea hirsuta (Familia Thymelaeaceae)


Arbust sempre verd con ramas flexibles. Apareix en matollars serials molt degradats i secs de comarques litorals, no menysprea els sòls arenosos ni els medis molt nitrificats, suportant inclús sòls subhalonitròfils, cosa que convertix esta planta en una espècie molt comuna i abundant al Clot, especialment fàcil de localitzar sobre els antics terrenys de cultiu o en les proximitats dels saladars existents en el paratge, també present en les nostres dunes al costat de zones de pas. Tota la planta és molt tòxica, actuant com a catàrtica i purgant dràstic.

Borró
Polla blava