Bequeruda

Bequeruda


Gallinago gallinago (Familia Scolopacidae)


És un l migrant i hivernant, escàs però regular, utilitza zones amb aigües poc profundes i una discreta cobertura vegetal per a passar desapercebuda. Hi ha la presència d’exemplars solitaris o xicotets grups entre final de setembre i final d’abril, bé en la tolla central o la d’anàtids del Clot.

Són un vertader prodigi d’adaptacions dins de les espècies del Clot, presentant un plomatge particularment mimètic, uns ulls situats en posició elevada per a detectar possibles depredadors, i un bec extraordinàriament llarg per a sondejar els fangs que sol freqüentar i dels quals extrau principalment llombrígols, mol·luscs i insectes. En ser espantadissa vola en zig-zag i produïx un ronc crit raspós quan alça el vol.

Cascall marí o rosella marina
Àguila calçada
keyboard_arrow_up