Arpella o arpellot de marjal

Arpella o arpellot de marjal


Circus aeruginosus (Familia Accipitridae)


Si bé de marjal i llacuna, és un ocell de presa especialitzat a caçar sobrevolant a baixa altitud tolles i llacunes, així com saladars i carrissars que les voregen,  no és inusual observar-lo sobrevolant camps de cultiu i també, a voltes, els sistemes dunars, i fins i tot internar-se en la mar. Present únicament entre final d’agost, quan apleguen els primers ocells, i final d’abril principi de maig quan se’n van els últims cap als seus llocs de nidificació. Cal destacar la pobra presència d’exemplars mascles, mentre que femelles i jóvens componen el gros d’ocells de marjal migrants i hivernants que es deixen vore en el paratge.

Té una dieta molt variada ja que s’alimenta d’ocells  aquàtics (polles d’aigua, fotges, etc.), peixos, rèptils, amfibis i carronya.

Àguila calçada
Alacrà o escorpí
keyboard_arrow_up